Popis výstupu klíčové aktivity po ukončení projektu:

Pro výuku a testování znalostí, dovedností a orientaci v zobrazování a popisování technických součástí se zpracovalo webové prostředí ve stávajícím e-learningovém portálu, pracovní listy pro praktická cvičení (zalaminované) a sada testovacích e-learningových úloh pro ověření znalostí.

Výstup se skládá z:

A) Modulu teorie (součástí výukového webu ve webovém prostředí)

- základní manuál pravoúhlého a prostorového zobrazování a kótování

- sada 20 ks jednoduchých vzorových příkladů pro pravoúhlé zobrazování

- sada 20 ks složitějších vzorových příkladů pro pravoúhlé zobrazování

 

B) Modulu praktických cvičení (součástí výukového webu ve webovém prostředí)

- jedná se o interaktivní pomůcku, kdy se těleso dá libovolně natáčet a tím si ověřovat správnost jednotlivých technických zobrazení - 80 ks různých těles

- sada 20 příkladů pro prostorové zobrazování v jednotlivých prostorových promítáních

- sada 20 pracovních listů pro zobrazování v pravoúhlém promítání

- sada 20 ks pracovních listů pro popisování a kótování 

 


 

Popis klíčové aktivity na začátku projektu:

Klíčová aktivita (KA) je zaměřena na tvorbu nových pomůcek a výukových obsahů za použití e-learningových nástrojů se zaměřením na využití prostředků ICT.

Vytvoří se základní teoretický modul, na který bude přímo navazovat praktické cvičení a e-learningové testy. Harmonogram zpracování teoretických modulů a návaznost modulů praktických cvičení je naplánovaný tak, aby se mohly tyto nové pomůcky od září začít ověřovat a současně pracovat na dalších úlohách, které na ně navazují.

Současně se bude programovat Interaktivní pomůcka (aplikace) pro názorné promítání základních zobrazení v technické praxi. SW, který na celou tvorbu budeme používat ať již pro kreslení, modelování a programování vlastníme a není nutné jej zakupovat z projektu. Zde se předpokládá též zapojení studentů, kteří již v průběhu zpracovávání budou vybírat a navrhovat vhodné náměty pro tuto aplikaci a celou ji testovat (odolnost vůči programovým chybám) před uvedením do fáze ověřování. Navržené úlohy od studentů budou po diskuzi s odbornými pracovníky (členy týmu) a odbornými vyučujícími vypracovány a zahrnuty do jednotlivých modulů, jak je popsáno v kapitole výstup KA.

Tvorba výukových obsahů v elektronické a tištěné podobě bude probíhat již od počátku projektu a výstupy výukových modulů se budou průběžně ukládat na výukový e-learningový web (zatím neveřejný), který poskytne základní podporu výuky studentům a učitelům i z domácího prostředí.

Výstup:

Pro výuku a testování znalostí, dovedností a orientaci v zobrazování a popisování technických součástí bude zpracováno (jedná se o jeden celek - 1 produkt):

1. Webové prostředí k této KA ve stávajícím e-learningovém portálu

2. Pracovní listy pro praktická cvičení (zalaminované)

3. Sada testovacích e-learningových úloh

 

Součástí KA bude:

 

a) Modul teorie (součástí výukového webu ve webovém prostředí)

- základní manuál pravoúhlého a prostorového zobrazování (dimetrie, izometrie, axonomotrie, popisování, kótování, rozdíly mezi novu a původní normou...)

- sada (min. 20 ks) jednoduchých vzorových příkladů pro pravoúhlé zobrazování

- sada (min. 20 ks) složitějších vzorových příkladů pro pravoúhlé zobrazování

 

b) Modul praktických cvičení (součástí výukového webu ve webovém prostředí)

- jedná se o programátorsky zpracované dílo a interaktivní pomůcku, kdy každé těleso bude možné libovolně natáčet a tím si ověřovat správnost jednotlivých technických zobrazení

- v této aplikaci bude sada (min. 80 ks) různých těles

- určeno jak pro domácí samostudium tak prezenční výuku ve škole

- možnost modulu uzpůsobena tak, aby byl vhodný jak pro vedení výuky, tak i pro testování různými způsoby jak z domu, tak ve škole

- sada (min. 20 ks) příkladů pro prostorové zobrazování v jednotlivých prostorových promítáních

- sada (min. 20 ks) pracovních listů pro zobrazování v pravoúhlém promítání

- sada (min. 20 ks) pracovních listů pro popisování a kótování