×

Oznámení

Nelze spustit funkci mail.

Popis výstupu klíčové aktivity po ukončení projektu:

Výstupem jsou 2 moduly (jsou přístupné na e-learningovém portálu: http://testy.spsnome.cz/):

A. První modul - všeobecná odborná a technická terminologie učebních oborů pro technicky zaměřené obory a sady odborné terminologie pro společensky zaměřené obory.

Technicky zaměřené učební obory (kovoobory (karosář, obraběč, nástrojař,...), elektro obory (elektrikář, elektromechanik,...) truhlář). Sady jsou tematicky zaměřené na odborné oblasti:

 • Obecné odborné pojmy
 • Materiály
 • Nástroje a nářadí
 • Strojní vybavení, ovládání a údržba
 • Technologie výroby
 • Typologie výrobků
 • Komunikace se zákazníkem, zakázka, objednávka,...
 • Technická dokumentace
 • Vybavení pracoviště

 Společensky zaměřené učební obory (cukrář, gastro obory (kuchař-číšník), kadeřník,...). Sady jsou tematicky zaměřené na odborné oblasti:

 • Obecné odborné pojmy
 • Suroviny (2 sady)
 • Vybavení pracoviště
 • Inventář
 • Technologické postupy
 • Výrobky (2 sady)
 • Komunikace se zákazníkem
 • Popis profese

 

B. Druhý modul - je zaměřen na opakování a upevnění základní úrovně znalostí žáků tříletých oborů v anglickém jazyce. Je vytvořen ucelený soubor testovacích otázek, který doplnil žáky používanou učebnici a pracovní sešit anglického jazyka Maturita Solution - Elementary. Jedná se o 10 sad testovacích úloh a každá obsahuje 100 otázek nebo úkolů.

 Obsah jednotlivých sad pro žáky 1. – 3. ročníku učňovských oborů ( učebnice Maturita Solutions )

UNIT 1 My network

 • Family and friends
 • Present simple – affirmative, negative
 • An informal letter

UNIT 2 Free time

 • Free time activities
 • Present simple – questions, adverbs of frequency
 • An announcement

UNIT 3 School life

 • School subjects
 • There is / are, have to
 • A description

UNIT 4 Time to party!

 • Clothes
 • Present continuous, can and adverbs
 • An invitation

UNIT 5 Wild

 • Geography
 • Comparative adjectives, superlative adjectives
 • A postcard

UNIT 6 Out and about

 • In town
 • Past simple: be and can, affirmative
 • A message

UNIT 7 World famous

 • On the map
 • Past simple: irregular verbs, negative and interrogative
 • An e-mail message

UNIT 8 On the menu

 • Breakfast
 • Some/any, how much/how many, articles
 • A formal letter

UNIT 9 Journeys

 • Transport
 • Present perfect – affirmative, negative, interrogative
 • An e-mail

UNIT 10 Just the job

 • Jobs and works
 • Going to, will
 • An application letter

 

Popis klíčové aktivity na začátku projektu:

Klíčová aktivita se skládá z 2 modulů pro AJ 1. - 3. ročník

A. První modul - bude v počátku realizován společně s pedagogy vyučující odborné předměty pro zpracování a zkompletování cílových podkladů na sestavení odborné terminologie učebních oborů. Realizační tým bude vycházet z předběžné analýzy množství odborných termínů pro jednotlivé odborné kategorie (sady) a vyučující cizího jazyka zajistí adekvátní slovní výraz, který je typický pro danou odbornou kategorii (sadu)- viz "Výstup klíčové aktivity". Validace adekvátního slovního výrazu v cizím jazyce pro daný odborný termín je proces, při kterém bude prověřováno a zkoumáno více cizojazyčných odborných zdrojů a materiálů. Při analýze se bude vycházet z cizojazyčných materiálů, které se při výuce používají (katalogy, odborné učebnice, materiály z profesně zaměřených veletrhů a výstav, navštěvovaných webových stránek v rámci přímé vyučovací povinnosti v průběhu vyučovací hodiny,...). Současné zjištění množství termínu není nijak konečné, neboť během tvorby projektu a hlavně v jeho ověřování se budou doplňovat další odborné termíny. Termíny se budou doplňovat i po skončení projektu, tak aby tato učební pomůcka byla vždy aktuální odborné výuce.

V tomto prvním modulu se jedná o všeobecnou odbornou a technickou terminologie učebních oborů. Modul je rozdělen na sady odborné terminologie pro technicky zaměřené obory a sady odborné terminologie pro společensky zaměřené obory včetně testovacích otázek.

B. Druhý modul - je zaměřen na opakování a upevnění základní úrovně znalostí žáků učňovských oborů v anglickém jazyce. Bude vytvořen ucelený soubor testovacích otázek, který doplní žáky používanou učebnici a pracovní sešit anglického jazyka Maturita Solution - Elementary. Jedná se o 10 sad testovacích úloh a každá bude obsahovat 100 otázek nebo úkolů.

Vytvořené sady v obou modulech se v průběhu realizace projektu stanou nedílnou součástí e-learningového portálu školy (který již máme).

Výstup klíčové aktivity:

1. Modul - Odborná terminologie učebních oborů (1. - 3. ročník)

Dojde k vytvoření 20 výukových sad odborné terminologie včetně testovacích otázek:

Odborná terminologie bude vytvořena v:

 • a) v tištěné podobě (pro přímou výuku)
 • b) v digitální podobě (pro testování z e-learningového portálu doma nebo při vyučování pomocí hlasovacího zařízení).

- jedna sada bude obsahovat minimálně 30 odborných termínů

- u technických oborů bude formou testování navíc zkoušeno, jestli dokáže student pojmenovat v cizím jazyku výraz podle obrázku. Např. bude zobrazen obrázek ložiska a musí z nabízených cizojazyčných výrazů vybrat ten správný. Podíl obrazových termínů závisí na možnostech tyto obrazové podklady sehnat, tak aby z toho bylo jednoznačně zřejmé co daný obrázek představuje, což vždy nejde (např. lepení,...).

 

Rozdělení sad: 

Deset sad úloh pro technicky zaměřené učební obory (karosář, obraběč, elektrikář, elektromechanik, truhlář, nástrojař,...). Sady budou tematicky zaměřené na následující odborné oblasti (každá sada bude ještě tematicky rozdělená podle oboru)

 • Obecné odborné pojmy
 • Materiály
 • Nástroje a nářadí
 • Strojní vybavení, ovládání a údržba
 • Technologie výroby
 • Typologie výrobků
 • Komunikace se zákazníkem, zakázka, objednávka,...
 • Technická dokumentace
 • Vybavení pracoviště

 

Deset sad úloh pro společensky zaměřené učební obory (cukrář, kuchař-číšník, kadeřník,...). Sady budou tematicky zaměřené na následující odborné oblasti (každá sada bude ještě tematicky rozdělená podle oboru)

 • Obecné odborné pojmy
 • Suroviny (2 sady)
 • Vybavení pracoviště
 • Inventář
 • Technologické postupy
 • Výrobky (2 sady)
 • Komunikace se zákazníkem
 • Popis profese

 

2. Modul AJ - Všeobecná terminologie učebních oborů

 • ucelený soubor testovacích otázek - 10 sad testovacích úloh, každá sada má 100 otázek nebo úkolů

 Obsah jednotlivých sad pro žáky 1. – 3. ročníku učňovských oborů ( učebnice Maturita Solutions )

UNIT 1 My network

 • Family and friends
 • Present simple – affirmative, negative
 • An informal letter

UNIT 2 Free time

 • Free time activities
 • Present simple – questions, adverbs of frequency
 • An announcement

UNIT 3 School life

 • School subjects
 • There is / are, have to
 • A description

UNIT 4 Time to party!

 • Clothes
 • Present continuous, can and adverbs
 • An invitation

UNIT 5 Wild

 • Geography
 • Comparative adjectives, superlative adjectives
 • A postcard

UNIT 6 Out and about

 • In town
 • Past simple: be and can, affirmative
 • A message

UNIT 7 World famous

 • On the map
 • Past simple: irregular verbs, negative and interrogative
 • An e-mail message

UNIT 8 On the menu

 • Breakfast
 • Some/any, how much/how many, articles
 • A formal letter

UNIT 9 Journeys

 • Transport
 • Present perfect – affirmative, negative, interrogative
 • An e-mail

UNIT 10 Just the job

 • Jobs and works
 • Going to, will
 • An application letter