Popis výstupu klíčové aktivity po ukončení projektu:

Kurzy robotiky

V průběhu března až října 2013 proběhly podle plánu postupně 3 moduly robotických kurzů:

 • Kurz - Teorie - 5 × 3 hodiny - 13 podpořených pedagogických pracovníků
 • Kurz - Metodika - 5 × 3 hodiny - 13 podpořených pedagogických pracovníků
 • Kurz - Praktická cvičení - 6 × 5 hodin - 4 podpoření pedagogičtí pracovníci

Vytvoření podmínek pro školení a výuku

 V rámci projektové aktivity bylo pořízeno potřebné vybavení:

 • Základní robotická sada - 10×
 • Robotická sada doplňková - 4×
 • Sada senzorů - 3×
 • Notebook s příslušenstvím - 4×
 • Modelářská NC frézka - 2×
 • Sada rozšíření k NC frézce - 2×

Popis klíčové aktivity na začátku projektu:

Jedná se o důležitou aktivitu s cílem vytvořit podmínky pro realizační tým pro tvorbu výukových obsahů a pro zavedení nových metod projektové výuky v oblasti programování robotů, automatizace a číslicového řízení strojů. Tato přípravná aktivita podpoří a umožní tvorbu výukových obsahů ve třech výukových modulech v KA 02, kde každý ze tří modulů zastupuje jeden odborný vyučovaný předmět.

Kurzy pro učitele

Cílem je rozvoj kompetencí učitelů v oblasti výuky s využitím robotických polytechnických stavebnic a číslicově řízených strojů. Realizace aktivity proběhne v úvodních měsících realizace projektu podle přehledu aktivit. Aktivita bude probíhat v počítačové a v odborné učebně školy formou pracovních schůzek vedených lektorem - učitelem odborných předmětů.

Aktivita je členěna do tří modulů:

 • Teorie
 • Metodika
 • Praktická cvičení

Vytvoření podmínek pro školení a výuku

Zajištění prostředků pro realizaci projektu proběhne v úvodní části projektu tak, aby bylo možné realizovat školení a navazující projektovou aktivitu - tvorbu výukových modulů. Po předběžném průzkumu trhu byl pro základní vybavení vytipován propracovaný systém robotických stavebnic podporovaný integrovanými grafickým programovacím systémem a systémem umožňujícím programovat v programovacím jazyce C. Výhodou systému je variabilita a možnost rozšíření pomocí doplňkových sad stavebních prvků a senzorů. Dále je plánováno využití cenově dostupných modelářských NC frézek.