Popis výstupu klíčové aktivity po ukončení projektu:

 

Učitelé odborných předmětů v průběhu projektu realizovali níže uvedené odborné exkurze a besedy s podnikatelskou sférou.

Exkurze

Termín

Automobilka TPCA Kolín

10.6.2013

Automobilka TPCA Kolín

26.6.2013

MSV Brno - expozice Automatizace a NC stroje

10.10.2013

MSV Brno - expozice Automatizace a NC stroje

10.10.2013

Wood Tec Brno

24.10.2013

VUT Brno - školní laboratoře - robotika

7.11.2013

Škoda Auto a.s. - Kvasiny

22.4.2014

Škoda Auto a.s. - Kvasiny

23.4.2014

Škoda Auto a.s. - Kvasiny

12.5.2014

ČVUT Praha - vývojové laboratoře - NC stroje

11.6.2014

TOS Kuřim - konstrukce a výroba NC strojů

25.6.2014

Rivet factory, s.r.o. Náchod

26.6.2014

MSV Brno - expozice Automatizace a NC stroje

30.9.2014

Vodní elektrárna Hradec Králové

2.10.2014

TON a. s., Bystřice pod Hostýnem

22.10.2014

Bühler CZ s.r.o., Žamberk

22.10.2014

Pragoligna/Tooltec - mezinárodní veletrh strojů,...

30.10.2014

   

Spolupráce s podnikatelskou sférou

 

beseda se zástupcem firmy TPCA Kolín

10.6.2013

beseda se zástupci NETME Centre Brno

7.11.2013

beseda se zaměstnancem Škoda Kvasiny

22.4.2014

beseda se zástupcem firmy TOS Kuřim

25.6.2014

beseda se zaměstnancem ČEZ HK

2.10.2014

 


 

Popis klíčové aktivity na začátku projektu:

Tato důležitá aktivita bude vhodným způsobem doplňovat teoretickou a praktickou výuku a měla by zajistit motivaci žáků ke studiu v předmětech Programování, Automatizace a NC stroje pro které jsou zde připravovány výukové moduly v KA 02. Vhodný výběr firem a výstav zaměřených na problematiku programování robotů, automatizaci a řízení NC strojů bude pro studenty i učitele důležitým zdrojem inspirace a informací, které využijí v praktické výuce při realizaci projektových výukových modulů.

Aktivita bude realizována ve dvou oblastech:

Odborné exkurze

 • organizace návštěv firem a výstav s odborným zaměřením s cílem seznámit žáky a učitele s moderními výrobními postupy v technických oborech a s ukázkami využití robotiky, automatizace a řízení NC strojů

Spolupráce s podnikatelskou sférou

 • organizace besed žáků a učitelů s podnikateli z regionu s cílem seznámit žáky s výrobním zaměřením firem v regionu, potřebami praxe a s možnostmi uplatnění v technických profesích s vazbou na robotiku, automatizaci a řízení NC strojů

Plánované exkurze a odborné akce

 • výstava Automatizace a Ekologie - Praha
 • Festo Praha - Pneumatické systémy
 • Automobilka TPCA Kolín
 • Škoda Auto a.s. - Mladá Boleslav, Kvasiny
 • ESAB Vamberk
 • TOS Kuřim
 • MSV Brno
 • ČVUT Praha
 • VUT Brno