Popis výstupu klíčové aktivity po ukončení projektu

Realizace aktivity byla zaměřena na tvorbu tří vzdělávacích modulů.

 • Modul PRO - Programování robotů
 • Modul AUT - Automatizace a robotika
 • Modul NC - Řízení NC strojů

Řešitelé vytvořili pro tyto moduly výukové pomůcky ve formě elektronické (powerpoint, pdf a html) a ve formě tištěných příruček.

Modul PRO

 • podpora 40 hodin výuky
 • podpora 25 žáků
 • 4 výukové manuály v elektronické a tištěné podobě
 • 4 vzorová cvičení v elektronické a tištěné podobě
 • 2 praktické robotické sestavy pro motivaci a prezentaci

Modul AUT

 • podpora 40 hodin výuky
 • podpora 12 žáků
 • 4 výukové manuály v elektronické a tištěné podobě
 • 4 vzorová cvičení v elektronické a tištěné podobě
 • 2 praktické robotické sestavy pro motivaci a prezentaci

Modul NC

 • podpora 40 hodin výuky
 • podpora 20 žáků
 • 4 výukové manuály v elektronické a tištěné podobě
 • 4 vzorová cvičení v elektronické a tištěné podobě
 • 2 sady výrobků pro motivaci a prezentaci

Výukový web

 • podpora 30 žáků
 • Informační sekce o robotice a NC řízení
 • Teorie programování, návody, programy
 • Ukázky robotických sestav
 • Informace ke stažení

Výukový web poskytuje základní informace pro potřeby výuky a pro inspiraci studentů a učitelů a zpřístupní výsledky projektu širší odborné veřejnosti.

V rámci aktivity byl na podzim 2013 zorganizován Kroužek robotiky pro žáky školy a na podzim 2014 Kroužek robotiky pro žáky ZŠ.

Popis klíčové aktivity

Vytváření nových pomůcek a výukových obsahů se zaměřením na využití prostředků ICT je hlavní aktivitou projektu a odpovídá hlavnímu cíli projektu. Činnosti jsou zaměřeny na tvorbu 3 vzdělávacích modulů a podpůrného výukového webu používaného jako e-learning:

1. Modul PRO - Programování robotů (vyučovaný předmět Programování)

2. Modul AUT - Automatizace a robotika (vyučovaný předmět Automatizace)

3. Modul NC - Řízení NC strojů (vyučovaný předmět NC stroje)

4. Výukový web

Počítá se s týmovou prací 5 - 8 řešitelů. Ti budou již v průběhu absolvování kurzů zpracovávat metodiku, testovat základní úlohy a vybírat vhodné projektové náměty pro výuku. Při realizaci výukových modulů budou spolupracovat vždy 2 řešitelé při přípravě originálních cvičných úloh pro každý modul. Každá dvojice řešitelů bude zodpovídat za tvorbu a realizaci výstupů v daném modulu. Tvorba výukových obsahů ve formě elektronických (PDF a PPT) a tištěných manuálů bude probíhat již od 2. měsíce od zahájení projektu. Dalšími výstupy budou ověřená zadání úloh pro samostatné studentské projekty a praktické ukázky sestav originálních úloh a obrobků z NC strojů.

Současně s výukovými moduly vznikne výukový web s několika obsahovými sekcemi - Aktuality, Roboti, NC stroje, Odkazy, Diskuse. Web poskytne základní informace pro potřeby výuky a pro inspiraci studentů a učitelů při programování robotů a číslicově řízených strojů, zpřístupní výsledky projektu veřejnosti a umožní komunikaci mezi návštěvníky formou diskuse.